IT konsulenthus i Midtjylland med hovedsæde i udlandet

 • Dansk dattervirksomhed med 15 ansatte i danmark med udenlandsk moderselskab.
 • Koncernens økonomifunktion er placeret i udlandet.
 • Kunde har behov for ugentlig fast økonomichef samt bogholder - Krogh varetager begge opgaver. Vægt på sparring/komunikation med udenlandsk økonomifunktion.

Midtjysk produktionsvirksomhed med 20 ansatte vælger Krogh som bogholder

 • Kunde har behov for fast ugentlig bogholder med erfaring til udarbejdelse / sparring vedr. månedsafslutning og andre ad hoc drøftelser der ligger udover de almindelig bogholderi opgaver.
 • Implementering af integration mellem netbank og økonomisystem
 • Implementering af integration mellem lønsystem og økonomisystem
 • Anbefaling og implementering af rapporteringsværktøj
 • Anbefaling og implementering af elektronisk fakturahåndtering af leverandørfakturaer

Ejer af enkeltmandsvirksomhed fik mere for mindre

Før

 • Udfyldelse af manuelle kasserapporter
 • Aflevering af manuelle bilag
 • Faktura udarbejdes manuelt i Word/Excel
 • Faktura udsendes pr. post
 • Indbetalinger fra kunder kontrolleres manuelt
 • Ingen adgang til økonomisystem

 

I dette setup blev der skiftet til økonomisystemet E-conomic.

Efter

 • Indscanning af bilag
 • Ingen udfyldelse af kasserapporter
 • Ingen manuelle bilag
 • Adgang til online økonomisystem
 • Fakturering via online økonomisystem
 • Faktura sendes direkte pr. e-mail
 • Faktura opsat med FI kreditor nr.
 • Ingen manuel kontrol af indbetalinger
 • Overblik over kundetilgodehavender online
 • Adgang til samtlige bilag online

Hovedanpartshaver med fokus på vækst

Før

 • Øget vækst giver øget administration
 • Ejer anvender store ressourcer på fx indbetalinger
 • Indbetalinger fra kunder skete alene via bankoverførsler
 • Manuel kontrol af alle indbetalinger

 

Selv små ting som valg af indbetalingsmåde fra kunder kan have væsentlig betydning.

 

 

Efter

 • Skift af indbetalingsmåde
 • Fra bankoverførsel til FI kreditor nr.
 • Ingen manuel kontrol af indbetalinger
 • Krogh udlæser indbetalinger fra kundens bank
 • Ugentlig oversigt over kundetilgodehavende uden manuel kontrol

Krogh Regnskab ApS   20 63 23 53    ck@krogh-regnskab.dk    Silkeborg